Välkommen till Fåsjöhyttans gård!


Fåsjöhyttans gård ligger vid Fåsjöns strand utanför Nora, ca 5 mil norr om Örebro.
Verksamheten består av egen uppfödning av trav och dressyrhästar.
I mån av plats, tar vi emot inackordering av fölston och årsföl på lösdrift.
Vi producerar eget grovfoder och våra kuperade marker är lämpade för att föda upp friska och sunda hästar.
Vi tar emot 1-årshingstar och 1- och 2-årsston på sommarbete, i stora kuperade hagar.

Fåsjöhyttan 205, 713 93 NORA | 0587 - 411 50 | info@fasjohyttan.se